www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Politické vzdelávanie

 

Spoločensko-politické vzdelávanie mládeže

 • Moderná pracovná a informačná spoločnost´ a životné prostredie
 • Politická účast´/ práca so žiackou samosprávou
 • Ppraktické práce s médiami
 • Európska integrácia, demokracia a tolerancia
 • Budúcnost´ sveta práce / globalizácia

Medzinárodné stretnutie

 • Česko-nemecký projekt "Nové šance bez hraníc"
 • Binacionálne stretnutie mládeže
 • Česko-nemecký rádiový projekt
 • Kultúrne projekty mládeže presahujúce hranice
 • Medzinárodné semináre pre organizátorov mládežníckych akcií
 • Česko-nemecká mediálna akadémia
 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org