www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Medzinárodné webové stránky Vzdelávacieho
centra pre mládež Waldmünchen

 


Srdečne Vás vítame na našej stránke v nemčine/ češtine

Nájdete tu informácie o našom zariadení, kto sme a čo robíme. Sme vzdelávacie
centrum sociálných zväzov KAB a CAJ a vzdelávacie centrum pre kraj Horné Falcko (Bavorsko/Nemecko). Okrem iného sme od roku 1983 tiež turistickou ubytovnou pre mládež.Náš objekt sa nachádza medzi rekreačnými oblast´ami Hornofalckého a Bavorského lesa, priamo na hranici s českou republikou.
[mapa]


Našu ponuku možno rozdelit´ na dve základné oblasti:


Dom mládeže pre hostí/skupiny
Mládežnicke združenia, rodiny, školské triedy a neziskové organizácie môžu používat´ naše vzdelávacie centrum ako hostitel´ský dom. Takto je možnost´ samostatne usporiadat´ v našich priestoroch semináre, workshopy, triedne výlety, alebo tiež jednoducho strávit´ dovolenku.

Vzdelávacie práce v nami organizovaných seminároch
Rozsiahlou ponukou seminárov sa zameriavame na mládež a pracovníkov z oblasti práce s mládežou. Naviac ponúkame týždenné seminárek vybraným témam pre školské triedy.

 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org