www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Náplň našej práce

 

Koncept

Pomocou objavovania procesu učenia a kreatívnych vzdelávacích foriem smerujeme k individuálnemu rozšíreniu kompetencí, skúseností a vedomostí. Náhl´adom do politicko-sociálnych perspektív vzbuzujeme naviac tiež záujem o sociálne angažmá, vlastnú osobnost´ a spoločensku spoluzodpovednost´.

Obraz človeka

Východiskovým bodom nášho jednania je krest´anské stanovisko. Aby sme sa mohli zaoberat´ potrebami mládeže v ich kultúrnom kontexe, vychádzame v praxi práve z konkrétnych životných skúseností mládeže.

Motivácia

Pre mládež sme doplnením rodiny a školy, ponúkame jej možnosti experimentovania a podporujeme ju pri hl´adaní identity, príslušnosti a umiestnenia.

 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org