www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Vzdelávanie mládeže zamerané na vol´bu povolania

 

Projekt A (Job-Check/Job-Key)
Project B (Job-Search)

Semináre k témam

  • "Kl´učové kvalifikácie"
  • Z oblasti správnej orientácie pri vol´be povolania
  • Získavanie sociálnych kompetencií
  • Posilnenie kompetencí k výberu povolania

pre žiakov a žiačky 8./9. tried (Hauptschule) a 9./10. tried (Realschule)

 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org