www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Politisk bildning

 

Samhällspolitisk ungdomsutbildning

 • Modern arbets-, informationssamhälle och livsvärld
 • Politisk participation, elevarbete
 • Praktiskt mediearbete
 • Europeisk integration, demokrati och tolerans
 • Framtiden i arbetsvärlden/globalisering

Internationella möten

 • Tysk-tjeckiskt projekt "Nya chanser utan gränser"
 • Bilaterata ungdomsmöten
 • Tysk-tjeckiskt radioprojekt
 • Gränsöverskridande ungdomskulturprojekte
 • Internationella spridare-seminarier
 • Tysk-tjeckisk medieakademi

 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org