www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Medier

 

Utbildningsinstitution för ungdom i Waldmünchen vill möjliggöra aktivt mediearbete med nya medier. Till detta står följande utrymmen till förfogande:

Rum

1. Mediestudio/datorrum

20 flyttbara datorer med nätverk- och internetförbildelse som även är lämpliga för grafikbearbetning.

2. Tonstudio

Möjlighet att klippa audio med analoger och digitala medier

3. Inspelningsstudio "Josef-Stanglmeier-Studio"

Harddisc-recording lämpat för kör- och bandupptagningar

4. Möjlighet att klippa video

Utrustning

 • DV-kameras
 • VHS-kameras
 • S-VHS-kameras
 • VHS-C-kameras
 • Digitala fotokameras
 • DVD-spelare
 • DVD-recorder
 • Beamer
 • Minidisc-player
 • Mixerbord
 • Overheadprojektorer
 • Diaprojektorer
 • CD/MC-spelare
 • Högtalaranläggning med trådlös mikrofon
 • Video-TV-kombinationer
 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org