www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Uppfattning om oss själv

 

Koncept

Med självupptäckande undervisning och kreativa utbildningformer strävar vi efter ett individuellt kompetens-, erfarenhets- och kunskapsutvidgande. Genom en inblick i politiskt-sociala perspektiver väcker vi dessutom ett intresse för socialt engagemang, självbestämmande och medansvar för samhället.

Människobild

Utgångspunkt för våart handlande är den kristliga grundinställningen. För att kunna ägna oss åt deras ungdoms-kulturella behov, satsar vi i praktiken på ungdomarnas konkreta livserfarenhet.

Motivation

Vi erbjuder ungdomarna, som komplement till föräldrahem och skola, att iaktta experimenteringsmöjligheter och understödjer dem i sökandet efter identitet, sin plats i världen och tillhörighet.

 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org