www.jugendbildungsstaette.org

   

  www.jugendbildungsstaette.org

 Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
der KAB & CAJ gGmbH und für den Bezirk Oberpfalz 

 
 

Kształcenie polityczne

 

Społeczno-polityczne kształcenie młodzieży

  • Nowoczesne społeczeństwo pracy i informacji, środowisko
  • Zaangażowanie politczne, praca samorządów uczniowskich
  • Praktyczna praca z mediami
  • Integracja europejska, demokracja i tolerancja
  • Przyszłość świata pracy/globalizacja

Spotkania międzynarodowe

  • Międzynarodowe spotkania młodzieży
  • Niemiecko-czeski projekt radiowy
  • Międzynarodowe młodziezowe projekty kulturalne
  • Międzynarodowe seminaria
  • Niemiecko-czeska akademia medialna
 
www.jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungsstaette.org